مجموعه شرکت‌های
گروه سورن

تهیه و توزیع انواع ورق‌های استیل

تولید کننده انواع پاک کننده‌ها
و مواد اولیه پلاستیک و لاستیک

مجموعه شرکت‌های
گروه سورن